Kasy pancerne, sejfy - Inter Sejf
Logo
logo
 
 

Polityka dotyczca cookies (ciasteczek)

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyjtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi dane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu Inter Sejf z siedzib pod adresem ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn.
  4. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:

a) dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnoci pliki te pozwalaj rozpozna urzdzenie Uytkownika Serwisu i odpowiednio wywietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;

c) utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

  1. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stae” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). „Stae” pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane s nastpujce rodzaje plików cookies:

a) „niezbdne” pliki cookies, umoliwiajce korzystanie z usug dostpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajce pliki cookies wykorzystywane do usug wymagajcych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies suce do zapewnienia bezpieczestwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduy w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnociowe” pliki cookies, umoliwiajce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umoliwiajce „zapamitanie” wybranych przez Uytkownika ustawie i personalizacj interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z którego pochodzi Uytkownik, rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.;

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika Serwisu. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, e ograniczenia stosowania plików cookies mog wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mog by równie przez wspópracujcych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Wicej informacji na temat plików cookies dostpnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przegldarki internetowej.
  kasy pancerne | sejfy gabinetowe | szafy metalowe | szafy ognioodporne | drzwi do kancelarii tajnych | sejfy kasjerskie | kufry nesesery | szafy na bro | szafy kartotekowe
ad
Inter Sejf ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, woj. warmisko mazurskie
Tel: (89) 539-98-24
copyright © 1999-2009 intersejf
do g�ry